Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2016 > ZNOJMO-KASÁRNA

ZNOJMO-KASÁRNA (okr. Znojmo)
Na kopcích – zjišťovací výzkum (D. Humpola, č. akce 462/16)

Od roku 2010 je znojemským pracovištěm prováděn systematický letecký průzkum okresu Znojmo a jeho blízkého okolí. Během letecké prospekce byl objeven na okraji obce Kasárna oválný porostový příznak, který lze interpretovat jako dvojité příkopové ohrazení s vnitřní jednoduchou palisádou. Během dalších sezón snímkování byl upřesněn rozsah lokality a její charakter. V severní části lokality bylo provedeno geofyzikální měření, na základě jeho výsledků byla vytyčena sonda v prostoru severního vstupu do areálu a poté proběhly průzkumné práce. Podařilo se zdokumentovat celý severní vstup do areálu, tvořený přerušením dvojice příkopů a jednoduché palisády. Areál se podařilo na základě průzkumu datovat do rané fáze kultury s moravskou malovanou keramikou. Ze zásypu vnitřního příkopu pochází i sukničkovitá venuše, teprve třetí na našem území.