Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2017 > RAJHRAD

RAJHRAD (okr. Brno-venkov)
Stará Pošta – stavba průmyslové haly (R. Bíško – J. Kala, č. akce 639/17)

V rámci předstihového výzkumu před zahájením vlastní stavby byla odkryta část polykulturního pohřebiště. V průběhu skrývky (cca 1500 m2) se podařilo identifikovat celkem 7 hrobů (5 hrobů spadající do období pozdního eneolitu a 2 hroby patřící do období halštatu).
Hroby příslušníků kultury se zvoncovitými poháry se nacházely skupinově v SV části plochy. Ve třech případech (H801, H804 a H805) byli uloženi jedinci ve skrčené poloze s rukama před obličejem do obdélných až oválných hrobových jam, na levém boku, s hlavou k severu a tváří ve směru na východ. V případě hrobu H800 se nepodařilo konkrétní uložení jedince identifikovat. Postdepoziční procesy značně ovlivnily dochování všech koster. Jednotlivé celky obsahovaly pouze omezené množství milodarů (H801 - misku a tři džbánky různých velikostí a H805 – dva malé džbánky). Při okraji pozemku se nacházel hrob H803 lišící se od skupiny žárovým ritem. Obsahoval dvě nádoby (amfory), ve kterých byla rozsypána kremace. Ta se nacházela i v okolí nádob, jenže celá situace byla uložena v ornici a do podloží zasahovala pouze částí. Jde o část nově zachyceného pohřebiště z období pozdního eneolitu, situaci pěkně doplňuje soudobé sídliště zjištěné v 50. letech 20. století a nacházející se několik desítek metrů ve směru na V.
Hroby příslušníků halštatské kultury se nacházely při Z okraji plochy. V obou případech šlo o relativně prostorné obdélné hrobové jámy (2 m x 1,5 m) a dosahující hloubky pouze 30 cm, orientované delší stranou ve směru S-J. Hrobové celky se vzájemně lišily pohřebním ritem (H802 byl kostrový, H806 žárový). Nicméně v obou případech byly ostatky uloženy při západní straně hrobové jámy (v případě hrobu jedinec H802 v natažené poloze na zádech, u hrobu H806 byla kremace rozsypána do prostoru zásypu). Při východní straně se potom nacházelo velké množství keramických nádob. V počtu jednotlivých druhů a v celkovém počtu se sice oba hroby lišily, ve spektrálním složení nikoliv. Každý obsahoval cca 20 – 25 nádob (amfory, misky, mísy, šálky atd.). Náplní a charakterem jednotlivé milodary nijak nevybočovaly z běžného složení na jiných pohřebištích. V těsné blízkosti skrývané plochy byl narušen při stavbě inženýrských sítí analogický hrob v roce 2013. Jedná se tedy o část většího pohřebiště. Sídlištní nálezy jsou známé z roku 1963 a 1985 z místa, které je vzdálené několik desítek metrů směrem na V.