Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2017 > ROUSÍNOV-ROUSÍNOVEC

ROUSÍNOV-ROUSÍNOVEC (okr. Vyškov)
Ul. Slavkovská – rozšíření skladu fy Ferobet (B. Mikulková, č. akce 711/17)

Pokračující rozšiřování průmyslové zóny zasáhlo další část staré a dlouhodobě sledované archeologické lokality (tzv. Kmentova cihelna). Skrývka ornice o mocnosti až 60 cm odhalila dva sídlištní objekty kultury s lineární keramikou, dále tři keramické pece s předpecní jámou a tahovým kanálem z doby římské, kostrový čtyřhrob kultury zvoncovitých pohárů a dalších 15 sídlištních objektů. Nejvíce objektů patřilo pohřebišti z mladší doby železné. Na omezené ploše (větší část skryté plochy je dosud neprozkoumána) jsme odkryli celkem 30 keltských hrobů. Z tohoto počtu bylo 6 žárových a 24 kostrových. Nejbohatší hroby dosahovaly hloubky 100 cm pod úrovní podložní spraše. Mělce uložené hroby byly často značně poškozené zemním strojem při nevhodně prováděné skrývce. Výbavu žárových hrobů tvořila většinou přepálená keramika, a drobné železné předměty, poškozené žárem hranice. Výjimkou je bojovnický hrob s mečem v pochvě, pásovou garniturou a hrotem kopí, které nespálili spolu s mrtvým na hranici, ale vložili je do hrobu samostatně, současně s kremací a spálenou keramikou. Kostrové hroby se lišily výbavou, nejchudší obsahovaly pouze jednu až dvě nekvalitně vypálené (často patrně pouze sušené) keramické nádoby. Středně velkou výbavu tvořily dvě železné spony, keramika a ojediněle bronzové náramky. Nejbohatší výbavu měly dva ženské hroby. Obsahovaly železné spony, prsteny a náramky, kromě toho bronzové spony, náramky a nánožníky. Obě ženy měly na levém předloktí i jeden sapropelitový náramek. Jedna z žen měla na sobě bohatou pásovou garnituru tvořenou železnými očky kombinovanými bronzovými kroužky.