Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2017 > SELOUTKY

SELOUTKY (okr. Prostějov)
Na Šťastných – stavba RD (P. Fojtík, č. akce 381/17)

Zemní práce byly realizovány v polní trati „Na Šťastných“, v místech, kde se rozkládá významné pohřebiště mladší doby bronzové a později též starší doby železné. Do povědomí odborné veřejnosti se lokalita zapsala zejména díky bohatě vybavenému komorovému hrobu platěnické kultury, který zde byl zachráněn A. Gottwaldem v roce 1923 při výstavbě silnice. K jejímu archeologickému „znovuobjevení“ došlo v roce 2012, kdy se v souvislosti s výstavbou dvou rodinných domů podařilo, vedle standardních žárových hrobů, prozkoumat hned tři podobné honosně vypravené halštatské hrobky. Nyní zkoumaná parcela poskytla zbytky několika orbou téměř zcela zničených urnových hrobů platěnické kultury a především další čtyři komorové hroby. Na dně zpravidla téměř čtvercové komory o délce stran cca 2,50 až 3 m, pod výrazným kamenným závalem, spočívaly dvě až tři desítky značně poškozených keramických nádob a masitý milodar doložený kumulací zvířecích kostí s přiloženým železným nožem. Mezi kremačními zbytky, uloženými povětšinou v jedné či více z nádob, byly dále obsaženy „osobní“ předměty zemřelého - spirálovité náušnice vinuté z tenkého bronzového drátu, součásti garnitury náhrdelníku složeného ze skleněných korálků, zbytky železných náramků či železných harfovitých spon. Hrobka H 4/2017 navíc poskytla i bezpečné doklady výdřevy hrobové komory v podobě negativů dřev zřetelně se rýsujících ve sprašovém podloží. S podobnými funerálními stavbami platěnické kultury starší doby železné, provázenými kamennými konstrukcemi a mohutnými závaly, se setkáváme zejména v severní části Vyškovska a právě na Prostějovsku, které je nepochybně vlastním centrem jejich rozšíření.