Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzkumy > Výzkumy 2017 > SMRŽICE

SMRŽICE (okr. Prostějov)
Areál AGRO Haná – stavba skleníků (P. Fojtík, č. akce 70/17)

Celkem bylo prozkoumáno 147 sídlištních objektů reprezentujících delší časový úsek doby bronzové a halštatské. Pomineme-li několik zlomků keramiky (intruzí v objektech mladšího data) neolitické kultury s keramikou lineární, pak nejstarší komponentu osídlení místa tvoří jámy ze závěru mohylové kultury střední doby bronzové. Lidské aktivity sice zřetelně kulminují v období následující lužické kultury, ale pokračují zde i v průběhu pozdní doby bronzové až do doby halštatské. Mimořádné pozornosti si zaslouží především pozůstatky kruhového hliněného topeniště, které se po stránce dochovalosti i estetické úrovně řadí mezi přední nálezy tohoto typu z prostoru střední Evropy a dosahuje informačního potenciálu podobných zařízení zjištěných především v prostředí Karpatské kotliny - jsme totiž schopni rekonstruovat nejen jeho původní podobu, ale i umístění v rámci konkrétního objektu začleněného do půdorysného schématu prozkoumané osady počínající éry lužických popelnicových polí.