ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

  • hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

  • v souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace 

Adresa:  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.               
                
Kaloudova 1321/30
                614 00 Brno
Kontaktní osoba pro jednání s investory:
Mgr. Bc. Klára Prokopová - prokopova@uapp.cz
Tel.: 721 876 755
Telefon: +420 545 242 342-43

E-mail: sekretariat@uapp.cz
Mobil: 602 564 755
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 114134621/0100
IČO: 48511005
DIČ: CZ48511005
ID: 5npzgmx

 

 

Oznámení

o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky instituce.

Požadavky

Zprávy

Dešov, Budíkovice

Poslední březnový týden se na Třebíčsku uskutečnily dvě drobné záchranné akce vyvolané čerstvými nelegálními výkopovými aktivitami, které narušily válečné hroby německých vojáků ze závěru 2. světové války...
více...

Kobylnice

Zprvu nenápadně začal koncem září záchranný výzkum v trati „Rybníky“ v Kobylnicích...
více...

Skalka

Ve dnech 6. až 9. prosince 2016 proběhl drobný záchranný archeologický výzkum vyvolaný prodloužením vodovodu v obci Skalka, okr. Prostějov...
více...

Prostějov

V průběhu měsíců října až prosince 2016 byl realizován archeologický dohled související s výstavbou polyfunkčního domu v proluce na ulici Vodní v Prostějově...
více...

Vřesovice

Od roku 2012 je jedním z objektů naší cílené badatelské činnosti vícenásobný kruhový příkopový areál únětické kultury ve Vřesovicích, okr. Prostějov, poloze „Vřesovská“...
více...

 

ustav_layout_20[1].png