ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

  • hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

  • v souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace 

Adresa:  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.               
                
Kaloudova 1321/30
                614 00 Brno
Kontaktní osoba pro jednání s investory:
Mgr. Bc. Klára Prokopová - prokopova@uapp.cz
Tel.: 721 876 755
Telefon: +420 545 242 342-43

E-mail: sekretariat@uapp.cz
Mobil: 602 564 755
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 114134621/0100
IČO: 48511005
DIČ: CZ48511005
ID: 5npzgmx

DSCN3800.JPG 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie pro naše pracoviště v Brně, Prostějově a Hulíně.

V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle 605232600 nebo
e-mailem

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Držovice

V měsících květnu a červnu 2016 proběhly zemní práce související s „úpravou a rozšířením hřbitova v Držovicích, okr. Prostějov“....
více...

Leskoun

V dubnu až červnu proběhla další etapa záchranného výzkumu na známém pravěkém hradišti Leskoun, vyvolaná rozšiřováním těžby v místním lomu společnosti Českomoravský štěrk...
více...

Domamyslice

Počátkem měsíce června 2016 byly zahájeny zemní práce související s komerční výstavbou atriových rodinných domů společnosti R&G ZESTA v Prostějově-Domamyslicích...
více...

Stará huť v Josefově

V roce 2016 proběhl již druhý experimentální a předváděcí výpal v replice vápenné pece vystavěné pracovníky ÚAPP Brno, MM Brna a spol. ARCHAIA Brno v areálu experimentální vesničky na Staré huti u Adamova (TM v Brně)...
více...

Napajedla


V průběhu druhé poloviny měsíce dubna provedli pracovníci detašovaného pracoviště pro Zlínský kraj drobný archeologický výzkum v k.ú. Napajedla....
více...

 

ustav_layout_20[1].png