ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

  • hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

  • v souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace 

Adresa:  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.               
                
Kaloudova 1321/30
                614 00 Brno
Kontaktní osoba pro jednání s investory:
Mgr. Bc. Klára Prokopová - prokopova@uapp.cz
Tel.: 721 876 755
Telefon: +420 545 242 342-43

E-mail: sekretariat@uapp.cz
Mobil: 602 564 755
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 114134621/0100
IČO: 48511005
DIČ: CZ48511005
ID: 5npzgmx

DSCN3800.JPG 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie pro naše pracoviště v Brně, Prostějově a Hulíně.

V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle 605232600 nebo
e-mailem

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Napajedla


V průběhu druhé poloviny měsíce dubna provedli pracovníci detašovaného pracoviště pro Zlínský kraj drobný archeologický výzkum v k.ú. Napajedla....
více...

Horní Heršpice

V průběhu měsíce dubna probíhal záchranný archeologický výzkum na Košuličově ulici v Brně – Horních Heršpicích....
více...

Popůvky

V březnu a dubnu proběhl záchranný archeologický výzkum v dlouhodobě sledované poloze „Pod dědinou“ v katastru Popůvek u Brna, jenž byl vyvolán výstavbou nové haly ve zdejší postupně vznikající průmyslové zóně...
více...

Záhlinice

Začátek nového roku byl pro východomoravské pracoviště ÚAPP ve znamení drobných záchranných akcí a deštivého počasí. Jednou z těchto záchranných aktivit je také v současné době probíhajících výzkum v Hulíně - Záhlinicích v trati „Skopalíkovo“ na stavbě rodinného domu manželů Burešových....
více...

Budkovice

V podzimních měsících ohlásil p. Juránek z Budkovic na ÚAPP Brno úmrtí svého psa. Na zahradě svého domu, při kopání jámy pro poslední spočinutí nebohého zvířete, narazil na několik kostí a dvě celé keramické nádoby....
více...

 

ustav_layout_20[1].png