ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

  • hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

  • v souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace 

Adresa:  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.               
                
Kaloudova 1321/30
                614 00 Brno
Kontaktní osoba pro jednání s investory:
Mgr. Bc. Klára Prokopová - prokopova@uapp.cz
Tel.: 721 876 755
Telefon: +420 545 242 342-43

E-mail: sekretariat@uapp.cz
Mobil: 602 564 755
Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 114134621/0100
IČO: 48511005
DIČ: CZ48511005
ID: 5npzgmx

 

 

Upozornění

Hledáme brigádníky z řad studentů nejen archeologie pro naše pracoviště v Brně, Prostějově a Hulíně.

V případě zájmu kontaktujte paní Dorotu Zawadovou na tel. čísle 605232600 nebo
e-mailem

zawadova@uapp.cz

 

Zprávy

Tišnov

V srpnu a září uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., záchranný archeologický výzkum v Tišnově při rekonstrukci inženýrských sítí a zpevněných ploch v ulici Dobrovského...
více...

Brno-Starý Lískovec

Na přelomu října a listopadu uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., předstihový archeologický výzkum v severním úseku brněnské městské části Starý Lískovec,...
více...

Žešov

Ve dnech 11. března až 15. července 2016 byl prováděn průběžný archeologický dohled při stavbě „Žešov - pěstitelská pálenice“, který vedl k realizaci drobného záchranného archeologického výzkumu...
více...

Držovice

V měsících květnu a červnu 2016 proběhly zemní práce související s „úpravou a rozšířením hřbitova v Držovicích, okr. Prostějov“....
více...

Leskoun

V dubnu až červnu proběhla další etapa záchranného výzkumu na známém pravěkém hradišti Leskoun, vyvolaná rozšiřováním těžby v místním lomu společnosti Českomoravský štěrk...
více...

 

ustav_layout_20[1].png