Drobečková navigace

Úvod > O nás > Organizační struktura

Organizační struktura

ÚAPP Brno, v.v.i. má brněnské ústředí, kde se náchází ředitelství, hospodářské oddělení, úsek odborných a technických pracovníků, laboratoř, odborný archiv a knihovna. Detašovaná pracoviště jsou v Kroměříži, Prostějově, Vyškově a ve Znojmě.

Ředitel - Mgr. Michal Přichystal

Pracoviště Brno

Pracoviště Kroměříž

Pracoviště Prostějov

Pracoviště Vyškov

Pracoviště Znojmo

 

Statutární a dozorčí orgány:

Rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

- Rada ÚAPP Brno, v.v.i. byla zvolena shromážděním vědeckých pracovníků dne 30. 3. 2022 pro pětileté období.

- předseda Rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   Mgr. Andrea Matějíčková

- místopředseda Rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   PhDr. Pavel Fojtík

- tajemník Rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   Mgr. Michal Přichystal

- interní členové
   PhDr. Pavel Fojtík
   Mgr. Andrea Matějíčková
   Mgr. Michal Přichystal
   Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

- externí členové
   doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
   doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
   PhDr. Karol Pieta, DrSc.


Dozorčí rada Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Dozorčí rada ÚAPP Brno, v.v.i. byla jmenována RJMK v roce 2022 na pětileté období.

- předseda Dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   Mgr. Petr Fedor

- místopředseda Dozorčí rady ÚAPP Brno, v.v.i.
   
Ing. Jiří Němec
 
- členové
   Mgr. Petr Fedor
   PhDr. Filip Havlíček
   Mgr. Andrea Matějíčková
   Ing. Jiří Němec
   Ing. Alena Opatřilová