Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v. v. i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Mgr. Marie Machová
  Úřední hodiny: 8:00 - 14:30 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: administrativa@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

4. 6. 2024 Přednáška o vápenictví pro křtinské speleology V sobotu 1. 6. 2024 se na základně ČSS ZO 6-05 Křtinské údolí uskutečnilo setkání speleologů, geologů a archeologů zabývajících se výzkumem přírodních a antropogenních útvarů v jižní a střední části Moravského krasu...
31. 5. 2024 Výzkum hradiště v Rajhradě V březnu a dubnu roku 2024 uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v. v. i. menší záchranný archeologický výzkum v areálu známého hradiště v Rajhradě (okr. Brno-venkov). Toto hradiště se rozkládalo na ploché terénní vlně oválného půdorysu, která byla situována při levém břehu původního toku řeky Svratky...
31. 5. 2024 Workshop starého železářství Ve dnech 22.-24. května se na Staré huti u Adamova uskutečnil další ročník experimentálních taveb a výpalů v replikách historických pyrotechnologických zařízeních, který byl v sobotu 25. května zakončen ukázkami pro veřejnost, společně s vystoupením šermířů společnosti living history DAGA...
Závěsek z doby laténské Zlatý nákrčník z mladší doby římské Nůž z pozdní doby bronzové Zdobená lahvovitá nádoba z pozdní doby bronzové Bronzové ozdoby v podobě ptáků z pozdní doby bronzové Břitva ve tvaru půlměsíce z pozdní doby bronzové Novověké pečetidlo Středověký medailon Oboustranný parohový hřeben Depot náramků z mladší doby bronzové