ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Bc. Monika Maixnerová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: administrativa@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

23. 11. 2022 Nález organogenních sedimentů se zkamenělinami v Brodku u Prostějova V září 2022 byla v Brodku u Prostějova, okr. Prostějov, v ulici Salajky, výkopem pro pokládku zemních kabelů distribuční sítě nízkého napětí protnuta poloha organogenních sedimentů neogenního (mladotřetihorního) stáří...
9. 9. 2022 Druhá sezóna archeologického výzkumu aglomerace v Němčicích V průběhu července probíhaly další odkryvy na jedné z nejvýznamnějších lokalit na Moravě, rozsáhlé centrální aglomeraci z doby laténské v Němčicích. Výzkum stejně jako minulý rok zajišťoval Ústav archeologické památkové péče Brno ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v rámci projektu GAČR „Centrální aglomerace Němčice nad Hanou. Interdisciplinární výzkum klíčové lokality doby laténské na Moravě...
23. 8. 2022 Pohřebiště únětické kultury v Dětkovicích, okr. Prostějov V průběhu měsíce července letošního roku došlo k realizaci záchranného archeologického výzkumu vyvolaného výstavbou rodinného domu situovaného na okraji dnešních Dětkovic na Prostějovsku...
Závěsek z doby laténské Zlatý nákrčník z mladší doby římské Nůž z pozdní doby bronzové Zdobená lahvovitá nádoba z pozdní doby bronzové Bronzové ozdoby v podobě ptáků z pozdní doby bronzové Břitva ve tvaru půlměsíce z pozdní doby bronzové Novověké pečetidlo Středověký medailon Oboustranný parohový hřeben Depot náramků z mladší doby bronzové