Fulltextové vyhledávání

ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Bc. Monika Maixnerová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: administrativa@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

31. 3. 2021 Záchranný archeologický výzkum - plynovod Moravia Začátkem března 2021 se naplno rozběhly práce záchranného archeologického výzkumu v trase plánovaného VTL plynovodu Moravia (investor NET4GAS, s.r.o.), v úseku mezi Tvrdonicemi na Břeclavsku a Bezměrovem u Kroměříže. Z archeologického hlediska se jedná o unikátní, přibližně 85 km dlouhou sondu napříč krajinou jižní a střední Moravy... 
25. 3. 2021 Zapomenutá panská zájezdní hospoda Gerňa u Tvarožné V březnu 2021 byl na katastru obce Tvarožná (okr. Brno-venkov) proveden záchranný archeologický výzkum v místě budoucího nového obytného souboru rodinných domů, který bude stát v trati Pod Desátkovými hony na severovýchodním okraji obce...
9. 3. 2021 Brno-Líšeň (okr. Brno-město) Během podzimního záchranného archeologického výzkumu v Brně-Líšni na Houbařské ulici, o kterém jsme již informovali v souvislosti s nálezem lebky zubra, se podařilo zaznamenat také doklady lidské přítomnosti v minulosti...