Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v. v. i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Bc. Marie Machová
  Úřední hodiny: 8:00 - 14:30 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: administrativa@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

25. 10. 2023 Válečný hrob z Rozdrojovic (okr. Brno-venkov) Nebývá zvykem, že informujeme o záchranném výzkumu několik hodin od jeho ukončení a bez jeho alespoň předběžného vyhodnocení, v tomto případě je však zřejmě třeba již v zárodku zadusit fámy a složité myšlenkové konstrukce ústící až v podezření z kriminální činnosti, které údajně vyvolala naše činnost v lese u Rozdrojovic...
11. 10. 2023 Halštatský hrob z Drahanovic, okr. Olomouc V průběhu července až září 2023 probíhaly zemní práce spojené s výstavbou bytového domu v poloze „Za kapličkou“, k. ú. Drahanovice, okr. Olomouc. Již předešlé archeologické odkryvy v těchto místech potvrdily existenci žárového pohřebiště platěnické skupiny východohalštatské kultury...
5. 10. 2023 Nové logo Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. Letošní výročí třiceti let od založení Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. se stalo podnětem pro vytvoření nového loga...
Závěsek z doby laténské Zlatý nákrčník z mladší doby římské Nůž z pozdní doby bronzové Zdobená lahvovitá nádoba z pozdní doby bronzové Bronzové ozdoby v podobě ptáků z pozdní doby bronzové Břitva ve tvaru půlměsíce z pozdní doby bronzové Novověké pečetidlo Středověký medailon Oboustranný parohový hřeben Depot náramků z mladší doby bronzové