Fulltextové vyhledávání

ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Mgr. Margita Filipová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: filipova@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

2. 11. 2018 Otrokovice (okr. Zlín) V průběhu měsíce října pokračoval v návaznosti na oficiální zahájení prací výzkum v trase jihovýchodního obchvatu dálnice D55 u Otrokovic. Na katastrálním území Kvítkovic výzkum navazoval na plochu zkoumanou v předstihové etapě v jarních měsících letošního roku.
15. 10. 2018 Středověká haťová cesta v Tišnově (okr. Brno-venkov) V uplynulých dvou týdnech řešili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., poměrně unikátní nález, který byl učiněn při výstavbě nového polyfunkčního domu na ulici Moukova v Tišnově.