Fulltextové vyhledávání

ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Bc. Monika Maixnerová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: administrativa@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

26. 5. 2020 Nález zlatého nákrčníku Dne 9. 1. 2020 v odpoledních hodinách byli pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. přivoláni k nálezu zlatého šperku – nákrčníku. Tento učinili Lukáš Kotásek a Tomáš Lusk v zalesněném prostředí Ždánického lesa.
26. 5. 2020 Olomučany (okr. Blansko) V roce 2020 byla zahájena výstavba vodovodu „Pitná voda Jedovnicko“, který zajistí dodávku pitné vody z údolí Rakovce do Blanska. Vodovod povede hned přes několik katastrů obcí v Moravském krasu a dotkne se i jeho okolí.
11. 5. 2020 Hulín – Záhlinice (okr. Kroměříž) Velké množství archeologických nálezů je v posledních desetiletích získáváno při stavebních akcích navázaných na rozšiřování intravilánů obcí ve formě zakládání satelitů nových rodinných domů na jejich okrajích, což byly do té doby většinou zemědělsky obdělávané plochy.