Fulltextové vyhledávání

ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Mgr. Margita Filipová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 
  Tel: 736 625 271
  E-mail: filipova@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

5. 6. 2018 Opět po roce na Staré huti u Adamova (okr. Blansko) Od roku 2015 se podílejí pracovníci ÚAPP Brno společně se společností Archaia Brno (nověji také NPÚ Brno) na demonstraci starých řemesel v areálu Staré huti u Adamova (okr. Blansko), kde se nachází bývalá lichtensteinská Františčina huť s expozicí starého železářství Technického muzea Brno.
18. 5. 2018 Otrokovice (okr. Zlín) V souvislost s plánovaným budováním JV obchvatu Otrokovic probíhá od podzimu roku 2017 předstihový záchranný výzkum na třech plochách plánované stavby.