ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Bc. Marie Machová
  Úřední hodiny: 8:00 - 14:30 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: administrativa@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

13. 1. 2023 Napsali o nás... Mezi středověká městská práva patřilo také právo hrdelní, tedy právo trestat zločiny, jichž bylo v lidských dějinách vždy dost... - Článek ve Vyškovském deníku a reportáž ve Vyškovské TV
5. 1. 2023 Naučná stezka „Proti proudu času“ (obec Čelechovice na Hané, okr. Prostějov) Ve spolupráci s Obecním úřadem v Čelechovicích na Hané a s Mgr. Martinem Gabryšem (www.mapujme.cz) byly na sklonku loňského roku zrealizovány další tři informační panely s archeologickou tématikou věnované okolí Velkého Kosíře...
22. 12. 2022 Archeologie z nebe Přijďte se podívat na výstavu Archeologie z nebe, která se koná v pavilonu Anthropos v Brně...
Závěsek z doby laténské Zlatý nákrčník z mladší doby římské Nůž z pozdní doby bronzové Zdobená lahvovitá nádoba z pozdní doby bronzové Bronzové ozdoby v podobě ptáků z pozdní doby bronzové Břitva ve tvaru půlměsíce z pozdní doby bronzové Novověké pečetidlo Středověký medailon Oboustranný parohový hřeben Depot náramků z mladší doby bronzové