Fulltextové vyhledávání

ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Mgr. Margita Richterová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: richterova@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

17. 3. 2020 Hledáme brigádníky Hledáme brigádníky na archeologický výzkum v Kuřimi, Blučině a Hustopečích. Předpokládaná délka výzkumů je 2-3 týdny...
6. 3. 2020 Mezinárodní konference XVI. Mezinárodní konference Doba popelnicových polí a doba halštatská - 5. 10. - 9. 10. 2020 - Boskovice
11. 12. 2019 Blažovice (okr. Brno-venkov) Laténské sídliště situované na mírném severním svahu nad tokem potoka Romzy je zkoumáno již od roku 2009, kdy zde byl proveden záchranný výzkum při stavbě komunikací v ul. Laténská a Panská. Další menší etapy následovaly postupně během let při stavbě okolních rodinných domů.