Fulltextové vyhledávání

ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Mgr. Margita Richterová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: richterova@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

19. 9. 2019 Další etapa výzkumu v areálu bývalé Vlněny Na začátku září jsme se vrátili do areálu bývalé Vlněny, přesněji na plochu u ulice Dornych. Po prvním seznámení se zkoumaným prostorem situace nevypadala příliš nadějně, protože značná část plochy je zničena 16 mohutnými betonovými základy pro patky, patřícími budově textilky z 20. století.
21. 8. 2019 Střelice (okr. Brno-venkov) Výzkum při příležitosti výstavby bytového domu probíhal na přelomu měsíce června a července ve Střelicích. Lokalita se nachází na nevýrazném hřbetu skloněném k západu při jižním okraji obce, v dosud nezastavěném prostoru nad ul. Komenského, mezi místní základní školou a ul. Trpín.