Fulltextové vyhledávání

ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Bc. Monika Maixnerová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: administrativa@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

1. 7. 2021 Válečné hroby Následující řádky nejsou ani tak aktualitou, jako spíše připomenutím, že do naší práce patří také nálezy relativně novější, které si širší veřejnost obvykle s archeologií příliš nespojuje...
18. 6. 2021 Archeologické léto 2021 Léto a archeologie neodmyslitelně patří k sobě. Více než pět desítek pracovišť se zapojilo do tohoto projektu a ani my nejsme výjimkou...
8. 6. 2021 Záchranný archeologický výzkum při stavbě tranzitního plynovodu Moravia Od počátku března probíhá přes celou jižní Moravu nebývalý řez krajinou v podobě trasy VTL plynovodu Moravia. Na vybraných lokalitách jsou proto prováděny předstihové záchranné archeologické výzkumy, aby později nedocházelo ke zdržení vlastní výstavby...
Závěsek z doby laténské Zlatý nákrčník z mladší doby římské Nůž z pozdní doby bronzové Zdobená lahvovitá nádoba z pozdní doby bronzové Bronzové ozdoby v podobě ptáků z pozdní doby bronzové Břitva ve tvaru půlměsíce z pozdní doby bronzové Novověké pečetidlo Středověký medailon Oboustranný parohový hřeben Depot náramků z mladší doby bronzové