Fulltextové vyhledávání

ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Mgr. Margita Filipová
  Úřední hodiny: 8:30 - 15:00 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: filipova@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: 5npzgmx

Aktuality další aktuality

15. 10. 2018 Středověká haťová cesta v Tišnově (okr. Brno-venkov) V uplynulých dvou týdnech řešili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i., poměrně unikátní nález, který byl učiněn při výstavbě nového polyfunkčního domu na ulici Moukova v Tišnově.
13. 9. 2018 Workshop tradiční vápenné technologie v areálu pivovaru v Kostelci nad Černými lesy Příspěvek svým obsahem navazuje na informaci zveřejněnou na našich stránkách 27. 7. 2018, pojednávající o „Budování vápenné pece v černokosteleckém pivováru“ na okr. Praha-východ.Ve dnech 3. – 8. 9.