ÚAPP Brno, v.v.i.

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Hlavní činností ÚAPP Brno, v.v.i. je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů a jejich zpracování, zajišťujících investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
 • V souvislosti se stavebním řízením podává ústav odborná vyjádření, poskytuje znalecké posudky a odborná stanoviska, provádí konzultační činnost a vydává vědecké publikace.
 • Písemné vyjádření pro potřeby stavebního úřadu od nás dostanete do 14 dnů.

 • Kontaktní údaje:
  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
  Kaloudova 1321/30
  614 00 Brno
 • Kontaktní osoba pro investory:
  Bc. Marie Machová
  Úřední hodiny: 8:00 - 14:30 hodin
  Tel: 736 625 271
  E-mail: administrativa@uapp.cz
 • Bankovní spojení:
  KB Brno-město
  Číslo účtu: 114134621/0100
 • IČO: 48511005
  DIČ: CZ48511005
 • ID datové schránky: xfqr5s

Aktuality další aktuality

7. 8. 2023 Mimořádný nález z Vyškova Během záchranného výzkumu na stavbě nové tovární haly ve vyškovské průmyslové zóně Nouzka, se nám podařilo odkrýt mimořádný hrobový nález. Šlo o pohřeb tří jedinců v jedné hrobové jámě...
28. 7. 2023 Rozšíření dálnice D1 Brno centrum jih Již od prosince 2022 probíhá ZAV na katastrech Brna-Horních a Dolních Heršpic ku příležitosti rozšíření dálnice D1. Ve větším úseku stavebních prací se podařilo zachytit sídliště kultury nálevkovitých pohárů, horákovské halštatské skupiny, doby římské a pohřebiště ze starší a mladší doby železné...
27. 7. 2023 Dětkovice, okr. Prostějov Počátkem měsíce července tohoto roku proběhla na jedné z parcel při severním okraji obce Dětkovice, okr. Prostějov, v poloze s pomístním názvem „Za zahradama“, výstavba přípojky inženýrských sítí určených pro budoucí rodinný dům...
Závěsek z doby laténské Zlatý nákrčník z mladší doby římské Nůž z pozdní doby bronzové Zdobená lahvovitá nádoba z pozdní doby bronzové Bronzové ozdoby v podobě ptáků z pozdní doby bronzové Břitva ve tvaru půlměsíce z pozdní doby bronzové Novověké pečetidlo Středověký medailon Oboustranný parohový hřeben Depot náramků z mladší doby bronzové