Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Ostatní publikace

Ostatní publikace

Publikace je možné získat na adrese: ÚAPP Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno.
Kontaktní osoba : Martina Vesecká - vesecka@uapp.cz, tel.: 545 242 342.
Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH.

Archeologie z nebeArcheologie z nebe
Katalog k výstavě

Martin Gojda - Jarmila Bíšková a kolektiv
- katalog je jedním z výstupů projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku (2018–2022; NAKI II, Ministerstvo kultury ČR, reg. č. DG18P02OVV058) a byl vytvořen jako součást stejnojmenné výstavy, která se konala v pavilonu Anthropos v Brně (Moravské zemské muzeum, 2022–2023). Je určen širšímu okruhu zájemců o vývoj kulturní krajiny a o archeologii z řad odborné i laické veřejnosti.
Vydal: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i. a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Počet stran: 124
ISBN 978-80-86399-77-5
Možno stáhnout ve formátu pdf - Archeologie z nebe

 

 

Archeologie střední a mladší doby bronzové na Vyškovsku
Interpretační potenciál plošných záchranných výzkumů
Parma, D. a kol.
- monografická práce širšího autorského kolektivu shrnuje výsledky výzkumů lokalit střední a mladší doby bronzové v trase dálnice u Vyškova a také výsledky následného projektu GAČR zaměřeného na jejich kontext. Pozornost je zaměřena na otázky prostorové archeologie, ekonomiky, bioarcheologie lidských populací i výsledků prospekcí v širším regionu. Podstatným výsledkem je obecnější zhodnocení přínosu rozsáhlých záchranných výzkumů posledních desetiletí z hlediska moravské pravěké archeologie.
Vydal: ÚAPP Brno
Práce vznikla s podporou grantového projektu GA ČR 14-33170P "Archeologie střední a mladší doby bronzové - kontext a informační potenciál rozsáhlých záchranných výzkumů"
Počet stran: 448
Náklad: 250 ks
ISBN 978-80-86399-53-9
Cena: 227,30 Kč

 

 

Život a smrt v mladší době kamenné
 - katalog výstavy "Život a smrt v mladší době kamenné", připravené při příležitosti konání jubilejní mezinárodní konference o neolitu a eneolitu střední Evropy ve Vranově nad Dyjí. Výstava byla instalována na Znojemském hradě v roce 2008. Katalog kopíruje scénář výstavy a prezentuje výsledky řady výzkumů a početné nálezy.
Vydal: ÚAPP Brno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Moravským zemským muzeem
Počet stran: 290
ISBN 978-80-86399-51-5
Cena: 275,- Kč

 


Cesty a stezky
Sborník statí o komunikacích z dob velkomoravských a předvelkomoravských
Vydal: Moravský archeologický klub s podporou ÚAPP Brno a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU
Počet stran: 107
Náklad: 300 ks
ISBN 80-86399-26-5
Cena: 100,- Kč
Obsah