Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk

Pravěk Nová řada

Pravěk    Pravěk Nová řada je recenzovaným periodikem, vychází jednou ročně od r. 1991. Uveřejňuje původní práce z pravěké až středověké archeologie a z příbuzných oborů zaměřené na moravskou, respektive středoevropskou problematiku a dále informace o archeologickém dění na Moravě.
   Časopis začal vycházet na Moravě od roku 1903 pod názvem Pravěk - ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí Českých. Byl založen, redigován a vydáván I.L.Červinkou do roku 1912, kdy vyšlo poslední číslo původního zaměření časopisu. Světová válka a jiné okolnosti vydávání Pravěku přerušily. V roce 1992 obnovila vydávání časopisu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pod názvem Pravěk Nová řada. Ústav archeologické památkové péče Brno se v roce 1994 připojil k Filozofické fakultě a od roku 1996 vydává časopis samostatně. Časopis Pravěk má v současné době 24 ročníků.

Uzávěrka dalšího čísla Pravěku NŘ je 30. 6. 2018. Vítány jsou všechny příspěvky splňující základní formální kritéria.

Pravěk - ročníky 1 - 20

Pravěk - ročníky 21 -

Pokyny pro autory

Vydavatel:
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Kaloudova 30
614 00 Brno
IČ 48511005
DIČ CZ48511005

Členění:
Studie – recenzovaná část
Z činnosti moravských a slezských archeologických pracovišť
Kalendárium moravské archeologie
Literaria Archaeologica

Vedoucí redaktor: 
Mgr. David Parma, Ph.D.

Redakční rada:

Člen redakční rady organizace kontakt
PhDr. Pavel Fojtík ÚAPP Brno fojtik@uapp.cz
Mgr. Andrea Matějíčková ÚAPP Brno matejickova@uapp.cz
Mgr. David Parma, Ph.D. ÚAPP Brno parma@uapp.cz
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. FF MU Brno podbor@phil.muni.cz
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. SLU Opava s.stuchlik@seznam.cz
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. PřF MU Brno unger@sci.muni.cz
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. FF MU Brno 9550@mail.muni.cz