Drobečková navigace

Úvod > Publikace > Pravěk

Pravěk Nová řada

Obálka časopisu Pravěk    Pravěk Nová řada je recenzovaným periodikem, vychází jednou ročně od r. 1991. Uveřejňuje původní práce z pravěké až středověké archeologie a z příbuzných oborů zaměřené na moravskou, respektive středoevropskou problematiku a dále informace o archeologickém dění na Moravě.
   Časopis začal vycházet na Moravě od roku 1903 pod názvem Pravěk - ústřední list pro praehistorii a anthropologii zemí Českých. Byl založen, redigován a vydáván I.L.Červinkou do roku 1912, kdy vyšlo poslední číslo původního zaměření časopisu. Světová válka a jiné okolnosti vydávání Pravěku přerušily. V roce 1992 obnovila vydávání časopisu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity pod názvem Pravěk Nová řada. Ústav archeologické památkové péče Brno se v roce 1994 připojil k Filozofické fakultě a od roku 1996 vydává časopis samostatně. Časopis Pravěk má v současné době 32 ročníků.

Uzávěrka dalšího čísla Pravěku NŘ je 31. 8. 2024. Vítány jsou všechny příspěvky splňující základní formální kritéria.

Pravěk - ročníky

Pokyny pro autory


Vydavatel:
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.
Kaloudova 30
614 00 Brno
IČ 48511005
DIČ CZ48511005

Členění:

Studie – recenzovaná část
Z činnosti moravských a slezských archeologických pracovišť
Kalendárium moravské archeologie
Literaria Archaeologica

Vedoucí redaktor: 
Mgr. David Parma, Ph.D.


Redakční rada:

Člen redakční rady organizace
PhDr. Pavel Fojtík ÚAPP Brno
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. FF MU Brno
Mgr. Michal Přichystal ÚAPP Brno
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. SLU Opava
Mgr. Peter Tóth, Ph.D. FF MU Brno
prof. PhDr. Josef Unger, CSc. PřF MU Brno
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D. ÚAPP Brno