Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Hroby z doby kamenné u Jiříkovic

Hroby z doby kamenné u JiříkovicZástavba průmyslové zóny mezi Jiříkovicemi a Tvarožnou, plocha stavby v popředíV prosinci a lednu se nám podařilo díky příznivým klimatickým podmínkám prozkoumat další část pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné (cca 2500 př. n. l.) mezi obcemi Tvarožná a Jiříkovice východně od Brna. V postupně se rozrůstající zástavbě menší průmyslové zóny byla vždy s každou další stavbou zároveň odkryta i dalšíDvojice hrobů se stejnými milodary i jejich uspořádáním část pohřebiště, a to postupně již od roku 2019. Pozůstatky zemřelých v tomto období totiž nebyly ukládány v rámci malého speciálně vyčleněného prostoru, ale naopak jsou široce rozptýleny na ploše o rozsahu jednotek či spíše desítek hektarů. Předpokládáme také, že tyto hroby byly původně označovány hliněnými mohylovými násypy, jaké se ojediněle dochovaly například díky překrytí mladší mohylou na blízké Žuráni.

   Vzhledem k takové podobě pohřebišť nepřekvapí, že i na poměrně rozsáhlé ploše se podařilo v letošní zimě u Jiříkovic odkrýt pouze 6 hrobů, z nichž ovšem pochází množství zajímavých nálezů. Celkem se podařilo vyzvednout více než desítku keramických nádob, které obsahovaly milodary určené zemřelému, tedy nejspíše jídlo a pití, a ve dvou Hrob z pozdní doby kamennépřípadech také kolekci kamenných nástrojů – štípaných čepelí, broušených seker i sekeromlatů s primární funkcí zbraně. Dvojice největších hrobů je pozoruhodná shodnými rozměry, prakticky stejnou skladbou milodarů, a dokonce i jejich stejným detailním prostorovým rozložením. V obou byli uloženi dle skrčené polohy na pravém boku muži. K jejich pohřbu snad mohlo dojít v malém časovém odstupu, nebo je mohla pohřbívala stejná osoba, shoda je v tomto případě až příliš nápadná. Poměrně dobře dochované kosterní pozůstatky patrně umožní v budoucnu jasně odpovědět na otázku případných příbuzenských vztahů pomocí analýzy staré DNA.

    Část pohřebiště bude nepochybně odkryta i v dalších blízce navazujících parcelách v okolí a je třeba s touto skutečností počítat i při přípravě budoucích stavebních prací. 
Na sídlišti z doby kamenné u Brna se našly dva podivně identické hroby - Novinky.cz 19. 1. 2024  
Výzkumný tým ÚAPP