Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Nález organogenních sedimentů se zkamenělinami v Brodku u Prostějova

V září 2022 byla v Brodku u Prostějova, okr. Prostějov, v ulici Salajky, výkopem pro pokládku zemních kabelů distribuční sítě nízkého napětí protnuta poloha organogenních sedimentů neogenního (mladotřetihorního) stáří...Druhá sezóna archeologického výzkumu aglomerace v Němčicích

V průběhu července probíhaly další odkryvy na jedné z nejvýznamnějších lokalit na Moravě, rozsáhlé centrální aglomeraci z doby laténské v Němčicích. Výzkum stejně jako minulý rok zajišťoval Ústav archeologické památkové péče Brno ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v rámci projektu GAČR „Centrální aglomerace Němčice nad Hanou. Interdisciplinární výzkum klíčové lokality doby laténské na Moravě...Pohřebiště únětické kultury v Dětkovicích, okr. Prostějov

V průběhu měsíce července letošního roku došlo k realizaci záchranného archeologického výzkumu vyvolaného výstavbou rodinného domu situovaného na okraji dnešních Dětkovic na Prostějovsku...Přeshraniční workshop v Historickém parku Bärnau (Bavorsko, Horní Falc)

Dne 25.5.2022 proběhl v největším německém archeoparku v Bärnau (Geschichtspark Bärnau-Tachov, Naaber Str. 5b, Bz. Tirschenreut) přeshraniční workshop zaměřený na výpal vápna...Napsali o nás...

Archeologové na jihu Moravy mají za sebou úspěšné období. Jak prozradil vedoucí výzkumu David Parma z Ústavu archeologické památkové péče Brno, objevili dosud neznámé pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou z doby 3000 let před naším letopočtem...Pozvánka na konferenci

Srdečně zveme na XVI. mezinárodní konferenci Popelnicová pole a doba halštatská, která se bude konat 3.-6. 10. 2022 v Boskovicích. Termín odevzdání přihlášek je do 20. 6. 2022...Napsali o nás...

Mladá fronta Dnes: Objevili hrob pravěkého dítěte i dávné šperky. Archeologové jásají nad řadou nálezů v Lešanech...Pozvánka na přednášku

Na květen 2022 připravil Klub historický a státotvorný v Prostějově další ze série oblíbených přednášek PhDr. Pavla Fojtíka o současném stavu archeologického výzkumu na Prostějovsku...Revizní průzkum lochu ve Lhánicích

V dubnu 2022 proběhl na základě náhodného nálezu podzemní chodby revizní průzkum historicky známého lochu pod domem č. p. 13 ve Lhánicích na Třebíčsku. Loch prezentovaný v minulosti v délce 55 m byl publikován již v roce 1885...Výzkum pohřebiště z pozdní doby kamenné ve Šlapanicích

V posledních týdnech se podařilo ve Šlapanicích u cihelny při výstavbě nové haly společnosti Tasy prozkoumat část dosud neznámého pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou z pozdního eneolitu (asi polovina 3. tisíciletí př. n. l.)...