Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Novější 1

Přednáška o vápenictví pro křtinské speleology

V sobotu 1. 6. 2024 se na základně ČSS ZO 6-05 Křtinské údolí uskutečnilo setkání speleologů, geologů a archeologů zabývajících se výzkumem přírodních a antropogenních útvarů v jižní a střední části Moravského krasu...Výzkum hradiště v Rajhradě

V březnu a dubnu roku 2024 uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v. v. i. menší záchranný archeologický výzkum v areálu známého hradiště v Rajhradě (okr. Brno-venkov). Toto hradiště se rozkládalo na ploché terénní vlně oválného půdorysu, která byla situována při levém břehu původního toku řeky Svratky...Workshop starého železářství

Ve dnech 22.-24. května se na Staré huti u Adamova uskutečnil další ročník experimentálních taveb a výpalů v replikách historických pyrotechnologických zařízeních, který byl v sobotu 25. května zakončen ukázkami pro veřejnost, společně s vystoupením šermířů společnosti living history DAGA...Pozvánka na výstavu

Přijďte se podívat na výstavu Ke kořenům Tišnova a ještě o něco hlouběji, která Vám představí nové archeologické nálezy z Tišnovska. Výstava se koná v Muzeu města Tišnova od 31. 5. do 15. 9. 2024...Hroby z doby kamenné u Jiříkovic

V prosinci a lednu se nám podařilo díky příznivým klimatickým podmínkám prozkoumat další část pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné (cca 2500 př. n. l.) mezi obcemi Tvarožná a Jiříkovice východně od Brna...Osada nejstarších moravských zemědělců ve Vrahovicích, okr. Prostějov

Ve dnech 16. května až 5. prosince 2023 probíhal záchranný archeologický výzkum související s budováním ZTV pro výstavbu 9 RD v lokalitě Trávníky, k. ú. Vrahovice, okr. Prostějov. Stavbou dotčená plocha se nachází při jihovýchodním okraji Vrahovic, v blízkosti soutoku říček Hloučely a Romže...Výstava „Teď je železný věk...“ Doba halštatská v srdci Moravy.

Od 19. 12. 2023 do 28. 4. 2024 můžete ve výstavních prostorách Muzea Komenského v Přerově navštívit výstavu s názvem „Teď je železný věk...“ Doba halštatská v srdci Moravy. Řada zde prezentovaných exponátů pochází ze záchranných archeologických výzkumů naší instituce, která se podílela i na vlastním scénáři výstavy. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 18. ledna 2024 od 17 hod. v zámecké slavnostní síni. Jste srdečně zváni!Válečný hrob z Rozdrojovic (okr. Brno-venkov)

Nebývá zvykem, že informujeme o záchranném výzkumu několik hodin od jeho ukončení a bez jeho alespoň předběžného vyhodnocení, v tomto případě je však zřejmě třeba již v zárodku zadusit fámy a složité myšlenkové konstrukce ústící až v podezření z kriminální činnosti, které údajně vyvolala naše činnost v lese u Rozdrojovic...Halštatský hrob z Drahanovic, okr. Olomouc

V průběhu července až září 2023 probíhaly zemní práce spojené s výstavbou bytového domu v poloze „Za kapličkou“, k. ú. Drahanovice, okr. Olomouc. Již předešlé archeologické odkryvy v těchto místech potvrdily existenci žárového pohřebiště platěnické skupiny východohalštatské kultury...Nové logo Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Letošní výročí třiceti let od založení Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. se stalo podnětem pro vytvoření nového loga...Novější 1