Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Novější 1 3

Hroby z doby kamenné u Jiříkovic

V prosinci a lednu se nám podařilo díky příznivým klimatickým podmínkám prozkoumat další část pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné (cca 2500 př. n. l.) mezi obcemi Tvarožná a Jiříkovice východně od Brna...Osada nejstarších moravských zemědělců ve Vrahovicích, okr. Prostějov

Ve dnech 16. května až 5. prosince 2023 probíhal záchranný archeologický výzkum související s budováním ZTV pro výstavbu 9 RD v lokalitě Trávníky, k. ú. Vrahovice, okr. Prostějov. Stavbou dotčená plocha se nachází při jihovýchodním okraji Vrahovic, v blízkosti soutoku říček Hloučely a Romže...Výstava „Teď je železný věk...“ Doba halštatská v srdci Moravy.

Od 19. 12. 2023 do 28. 4. 2024 můžete ve výstavních prostorách Muzea Komenského v Přerově navštívit výstavu s názvem „Teď je železný věk...“ Doba halštatská v srdci Moravy. Řada zde prezentovaných exponátů pochází ze záchranných archeologických výzkumů naší instituce, která se podílela i na vlastním scénáři výstavy. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 18. ledna 2024 od 17 hod. v zámecké slavnostní síni. Jste srdečně zváni!Válečný hrob z Rozdrojovic (okr. Brno-venkov)

Nebývá zvykem, že informujeme o záchranném výzkumu několik hodin od jeho ukončení a bez jeho alespoň předběžného vyhodnocení, v tomto případě je však zřejmě třeba již v zárodku zadusit fámy a složité myšlenkové konstrukce ústící až v podezření z kriminální činnosti, které údajně vyvolala naše činnost v lese u Rozdrojovic...Halštatský hrob z Drahanovic, okr. Olomouc

V průběhu července až září 2023 probíhaly zemní práce spojené s výstavbou bytového domu v poloze „Za kapličkou“, k. ú. Drahanovice, okr. Olomouc. Již předešlé archeologické odkryvy v těchto místech potvrdily existenci žárového pohřebiště platěnické skupiny východohalštatské kultury...Nové logo Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Letošní výročí třiceti let od založení Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. se stalo podnětem pro vytvoření nového loga...Mimořádný nález z Vyškova

Během záchranného výzkumu na stavbě nové tovární haly ve vyškovské průmyslové zóně Nouzka, se nám podařilo odkrýt mimořádný hrobový nález. Šlo o pohřeb tří jedinců v jedné hrobové jámě...Rozšíření dálnice D1 Brno centrum jih

Již od prosince 2022 probíhá ZAV na katastrech Brna-Horních a Dolních Heršpic ku příležitosti rozšíření dálnice D1. Ve větším úseku stavebních prací se podařilo zachytit sídliště kultury nálevkovitých pohárů, horákovské halštatské skupiny, doby římské a pohřebiště ze starší a mladší doby železné...Dětkovice, okr. Prostějov

Počátkem měsíce července tohoto roku proběhla na jedné z parcel při severním okraji obce Dětkovice, okr. Prostějov, v poloze s pomístním názvem „Za zahradama“, výstavba přípojky inženýrských sítí určených pro budoucí rodinný dům...Slované na huti

Dne 27. 5. 2023 se uskuteční 22. setkání ve střední části Moravského krasu...Novější 1 3