Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Válečné hroby

Následující řádky nejsou ani tak aktualitou, jako spíše připomenutím, že do naší práce patří také nálezy relativně novější, které si širší veřejnost obvykle s archeologií příliš nespojuje...Archeologické léto 2021

Léto a archeologie neodmyslitelně patří k sobě. Více než pět desítek pracovišť se zapojilo do tohoto projektu a ani my nejsme výjimkou...Záchranný archeologický výzkum při stavbě tranzitního plynovodu Moravia

Od počátku března probíhá přes celou jižní Moravu nebývalý řez krajinou v podobě trasy VTL plynovodu Moravia. Na vybraných lokalitách jsou proto prováděny předstihové záchranné archeologické výzkumy, aby později nedocházelo ke zdržení vlastní výstavby...Výzkum na trase dálnice D55

Na stavbě dálnice D55 v úseku 5508 – Staré Město – Moravský Písek probíhá od března letošního roku záchranný archeologický výzkum. Aktuálně intenzivně zkoumáme dvě lokality - Nedakonice a Polešovice...Napsali o nás...

Archeologové zkoumají hradisko považované za předchůdce Brna. Našli lebku zubra i železnou sponu...Nález pozdně renesančních kamnových kachlů z Hrdibořic, okr. Prostějov

V měsících dubnu a květnu 2021 byly realizovány zemní práce související s pokládkou optických kabelů internetové sítě společnosti INFOS ART v obci Hrdibořice, okr. Prostějov...Nová publikace „Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě“

Ve Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v těchto dnech vychází kniha M. Golce (Univerzita Palackého v Olomouci) a P. Fojtíka (Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.)...Slovanský „Řbitov zvířátek“ u Mutěnic

Od počátku března se pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., podílejí na zajišťování rozsáhlých předstihových záchranných archeologických výzkumů před výstavbou plynovodu Moravia...Raně středověký kostrový hrob z Kralic na Hané, okr. Prostějov

Dne 14. dubna 2021 v podvečerních hodinách byl Policií ČR oznámen nález lidských kosterních pozůstatků objevených při kopání bazénu na zahradě jednoho z rodinných domů v Kralicích na Hané...Komorový hrob platěnické skupiny se šperky v Seloutkách, okr. Prostějov

V měsíci září 2020 realizovalo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno záchranných archeologický výzkum vyvolaný další výstavbou rodinného domu při severním okraji Seloutek, okr. Prostějov, v trati „Na Šťastných“...