Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Článek Válečné úspěchy ÚAPP Brno - rok 2018

Tak jako předcházející léta, nabídl i loňský rok několik nálezů válečných hrobů. Je třeba říci, že i když patřily všechny opět a bez výjimky příslušníkům německé branné moci (jiné už to asi nebude…), nabídly zase trochu jiný pohled na „válečný pohřební ritus“ než nálezy předchozí...Napsali o nás...

Na staveništi ve Starovicích se setkala historie s budoucností...Seloutky (okr. Prostějov)

V červenci 2019 realizovalo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno (P. Fojtík) záchranných archeologický výzkum vyvolaný terénními úpravami v těsné blízkosti novostavby rodinného domu při severním okraji Seloutek, okr. Prostějov, v trati „Na Šťastných“.Starovice (okr. Břeclav)

Koncem června 2019 byla v obci Starovice na Břeclavsku zahájena skrývka zeminy pro výstavbu souboru rodinných domů (cca 3,1 ha). Jedná se o atraktivní polohu v podobě plochého návrší situovanou západně vesnice, obklopenou sady a vinohrady.Prostějov (okr. Prostějov)

Ve dnech 4. 4. 2019 až 7. 6. 2019 probíhal v prostoru průmyslové zóny města Prostějova záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavou výrobního areálu společnosti MB TOOL Třebčín.19. Setkání ve střední části Moravského krasu / Slované na huti

Ve dnech 23. - 25. května proběhla dlouhodobě připravovaná akce pro veřejnost na Staré huti u Adamova.Pozvání na 19. setkání ve střední části Moravského krasu

   V sobotu 25. května proběhne na Staré huti u Adamova opět tradiční akce pro veřejnost nazvaná Slované na huti, která byla uskutečněna poprvé roku 2001.Reportáž České televize

Střípky dějin v kontextu - ČT Týden v regionech 11.5. 2019Malenovice (okr. Zlín)

Archeologická lokalita „Mezicestí“ na katastru Malenovic u Zlína je pravděpodobně plošně nejlépe poznanou pravěkou lokalitou ve zlínském okrese. Je tomu především díky tomu, že stavební aktivita je zde soustavně monitorována již od devadesátých let 20.Syrovice (okr. Brno-venkov)

Během archeologického dohledu při stavbě inženýrských sítí pro rodinné domy v Syrovicích byly v poloze „Klínek“ zachyceny tři zahloubené objekty pravěkého stáří, avšak bez výraznějšího materiálu, který by upřesnil jejich bližší dataci.Mimo to ovšem byly odkryty také tři okopy z 2.