Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Setkání ve střední části Moravského krasu a Workshop starého železářství 2020

V září roku 2020 proběhlo na Staré huti u Adamova již 20. Setkání ve střední části Moravského krasu „Slované na huti“, spojené již tradičně s Workshopem starého železářství (TM v Brně). Stejně jako v minulých letech se ÚAPP Brno, v. v. i. prezentoval veřejnosti historickým vápenictvím...Nález cihlářské pece na ulici Botanická v Brně

V měsíci září 2020 proběhl během přístavby tělocvičny areálu Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Brně (ul. Botanická 63/70) záchranný výzkum, jehož iniciací byl objev (P. Holub, NPÚ Brno) torzálního zdiva bývalé historické žárové cihlářské pece kameno-cihelné konstrukce městské cihelny brněnského podnikatele a obchodníka s vlnou Rudigera Deyckse (Grosser Neugasse Nr. 127)...Záhlinice (okr. Kroměříž)

Již při pracích souvisejících s vytvořením základní technické vybavenosti (ZTV - komunikace a inženýrské sítě) pro satelit sedmi rodinných domů na jižním okraji intravilánu obce Záhlinice  (okr. Kroměříž) bylo prozkoumáno sedm archeologických objektů...Napsali o nás...

Celkem 23 hrobů z pozdní doby kamenné našli archeologové při záchranném výzkumu poblíž silnice I/50 v Holubicích na Vyškovsku...Napsali o nás...

Při skrývce ornice v jihovýchodním cípu stavby se začaly ve světlém, hlinitopísčitém podloží rýsovat první archeologické objekty...Hustopeče (okr. Břeclav)

V březnu a dubnu 2020 probíhal výzkum na přeložce železnice mezi Šakvicemi a Hustopečemi. Na skryté ploše téměř 600 m dlouhé a 20 m široké se podařilo lokalizovat přes stovku objektů odpovídající starší době bronzové (včetně malého pohřebiště skládajícího se ze 14 hrobů)...Dobšice (okr. Znojmo) - ulice Brněnská

Na přelomu května a června proběhl záchranný archeologický výzkum na ploše další budované haly v areálu Technoparku. Práce navázaly na výzkum z let 2017 a 2018, kdy zde byla prozkoumána rozsáhlá nekropole z období kultury popelnicových polí...Znojmo (okr. Znojmo) - ulice Přemyslovců

V průběhu měsíce července proběhl ve dvorním traktu domu na ulici Přemyslovců drobný záchranný výzkum. Pod historickou štětovou dlažbou, jenž se nacházela těsně pod povrchem, bylo prozkoumáno mocné středověké souvrství částečně porušené recentními inženýrskými sítěmi...Holubice (okr. Vyškov)

Během posledních dvou let jsme se již poněkolikáté vrátili do Holubic, kde pokračuje intenzivní výstavba bytů a rodinných domů. Záchranný výzkum poblíž silnice I/50 prováděný během června a července odkryl desítky archeologických objektů...Napsali o nás...

Nové vykopávky v jedné z nejstarších archeologických lokalit v regionu ukázaly, že Slované z velkomoravského období občas nakládali s těly svých zemřelých velmi neobvykle. V jednom z hrobů byl dokonce pietně pohřbený kůň...