Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Rozdrojovice (okr. Brno-venkov)

Rozdrojovice (okr. Brno-venkov)V první polovině září uskutečnili pracovníci ÚAPP Brno, v.v.i. záchranný archeologický výzkum v souvislosti s plánovanou výstavbou dalšího rodinného domu ve známé lokalitě „U Kříže“, která bezprostředně navazuje na Pecjihovýchodní okraj zastavěného území obce Rozdrojovice. Dřívější povrchové sběry a záchranné výzkumy prokázaly intenzivní osídlení tohoto místa nositeli kultury s lineární keramikou na počátku mladší doby kamenné a kultury s moravskou malovanou keramikou na přelomu mladší a pozdní doby kamenné.

V půdorysu budoucího rodinného domu se podařilo odkrýt neobvykle velké množství zahloubených archeologických objektů, z nichž naprostá většina mohla být na základě získaného movitého materiálu, především zlomků keramických nádob, datována do starší etapy osídlení lokality. Jednalo se především o kůlovéKeramika jámy, které představovaly pozůstatky základů nosné konstrukce dvou vedle sebe stojících dlouhých nadzemních domů obdélníkového půdorysu. V bezprostředním okolí těchto domů pak byly rozmístěny stavební jámy a hliníky, v nichž byla získávána hlína na omítání stěn a výrobu keramiky. Do boku jedné takové exploatační jámy byla vyhloubena pec s nízkou klenbou. Na základě dosavadních znalostí se předpokládá, že obdobné pece sloužily hlavně při sušení či pražení obilí, popřípadě běžné kuchyňské úpravě potravy. V jiné jámě byly zase objeveny kosterní pozůstatky novorozeněte. Dětské ostatky se na soudobých sídlištích poměrně běžně vyskytují, přičemž se uvažuje, že reprezentují jednu z forem tehdejšího pohřebního ritu, která snad byla ovlivněnou snahou pozůstalých ponechat děti i po smrti ve své blízkosti.