Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Nález pozdně renesančních kamnových kachlů z Hrdibořic, okr. Prostějov

V měsících dubnu a květnu 2021 byly realizovány zemní práce související s pokládkou optických kabelů internetové sítě společnosti INFOS ART v obci Hrdibořice, okr. Prostějov...Nová publikace „Centrum východohalštatské kultury na střední Moravě“

Ve Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v těchto dnech vychází kniha M. Golce (Univerzita Palackého v Olomouci) a P. Fojtíka (Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.)...Slovanský „Řbitov zvířátek“ u Mutěnic

Od počátku března se pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., podílejí na zajišťování rozsáhlých předstihových záchranných archeologických výzkumů před výstavbou plynovodu Moravia...Raně středověký kostrový hrob z Kralic na Hané, okr. Prostějov

Dne 14. dubna 2021 v podvečerních hodinách byl Policií ČR oznámen nález lidských kosterních pozůstatků objevených při kopání bazénu na zahradě jednoho z rodinných domů v Kralicích na Hané...Komorový hrob platěnické skupiny se šperky v Seloutkách, okr. Prostějov

V měsíci září 2020 realizovalo prostějovské pracoviště ÚAPP Brno záchranných archeologický výzkum vyvolaný další výstavbou rodinného domu při severním okraji Seloutek, okr. Prostějov, v trati „Na Šťastných“...Záchranný archeologický výzkum - plynovod Moravia

Začátkem března 2021 se naplno rozběhly práce záchranného archeologického výzkumu v trase plánovaného VTL plynovodu Moravia (investor NET4GAS, s.r.o.), v úseku mezi Tvrdonicemi na Břeclavsku a Bezměrovem u Kroměříže. Z archeologického hlediska se jedná o unikátní, přibližně 85 km dlouhou sondu napříč krajinou jižní a střední Moravy... Zapomenutá panská zájezdní hospoda Gerňa u Tvarožné

V březnu 2021 byl na katastru obce Tvarožná (okr. Brno-venkov) proveden záchranný archeologický výzkum v místě budoucího nového obytného souboru rodinných domů, který bude stát v trati Pod Desátkovými hony na severovýchodním okraji obce...Brno-Líšeň (okr. Brno-město)

Během podzimního záchranného archeologického výzkumu v Brně-Líšni na Houbařské ulici, o kterém jsme již informovali v souvislosti s nálezem lebky zubra, se podařilo zaznamenat také doklady lidské přítomnosti v minulosti...XVI. mezinárodni konference Doba popelnicových polí a doba halštatská, Boskovice 2020/2021

Konference připravovaná ve spolupráci ÚAPP Brno, Muzea Boskovicka a Muzea Blanenska, byla původně plánována na říjen 2020 v Boskovicích a následně přeložena na jaro 2021. Vzhledem k aktuální situaci je zřejmé, že ji nebude možno uspořádat ani v tomto termínu, proto byla přesunuta na říjen 2022.Brno-Líšeň (okr. Brno-město) - nález lebky pravěkého zubra

V průběhu loňského podzimu proběhla také první etapa záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou rodinných domů na ulici Houbařská v Brně-Líšni. Výzkum zaznamenal pozůstatky pravěkého, keltského a slovanského osídlení, o kterém bude řeč v jednom z příštích příspěvků...