Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

Nález zlatého nákrčníku

Dne 9. 1. 2020 v odpoledních hodinách byli pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno, v. v. i. přivoláni k nálezu zlatého šperku – nákrčníku. Tento učinili Lukáš Kotásek a Tomáš Lusk v zalesněném prostředí Ždánického lesa.Olomučany (okr. Blansko)

V roce 2020 byla zahájena výstavba vodovodu „Pitná voda Jedovnicko“, který zajistí dodávku pitné vody z údolí Rakovce do Blanska. Vodovod povede hned přes několik katastrů obcí v Moravském krasu a dotkne se i jeho okolí.Hulín – Záhlinice (okr. Kroměříž)

Velké množství archeologických nálezů je v posledních desetiletích získáváno při stavebních akcích navázaných na rozšiřování intravilánů obcí ve formě zakládání satelitů nových rodinných domů na jejich okrajích, což byly do té doby většinou zemědělsky obdělávané plochy.Počenice (okr. Kroměříž)

O tom, že zásadní poznatky mohou přinést i archeologické akce v minulosti zastavěných a částečně předchozí činností zdevastovaných areálech nás přesvědčil krátký výzkum realizovaný v prostorách ZD Počenice (okr. Kroměříž).Kuřim (okr. Brno-venkov)

V březnu a dubnu proběhl záchranný archeologický výzkum v poloze „Záhoří“ v katastru města Kuřim, který byl vyvolán první etapou výstavby plánovaného rozsáhlého obytného souboru. Odkryto a prozkoumáno bylo celkem 121 zahloubených objektů.Chvalčov „Hostýn“ (okr. Kroměříž)

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě se nachází na vrchu Hostýn ležícím při západním okraji Hostýnských vrchů. Vrchol hory byl osídlen již v mladší a pozdní době bronzové, kdy zde vybudováno mohutné opevnění.3D model antropomorfní plastiky z Otrokovic

Seznamte se s 3D modelem mužské plastiky z našeho výzkumu při budování JV obchvatu Otrokovic. Model vytvořil Mgr. Vojtěch Nosek, 3D atelier ÚAM FF MU Brno.